Prateće usluge i objekti

-Prodavnica
Convenience store-shop

 

-Prostorija sa tušem
Shower facility